Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Wie we zijn > Missie

Missie

Tactus staat voor het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van haar doelgroepen en de samenleving als gevolg van middelengebruik en verslavingsgedrag.

Tactus geeft op klantvriendelijke, respectvolle en zorgvuldige wijze voorlichting en advies en/of passende zorg aan mensen met verslavingsproblemen, hun naasten en de samenleving. Hierbij staat de – al dan niet uitgesproken – vraag van haar cliënten en patiënten centraal.

Tactus is voor haar medewerkers een professionele organisatie waar zij trots op kunnen zijn, waarin een open en creatieve werksfeer heerst en waarin zij met plezier samenwerken en uitgenodigd worden om hun talenten steeds vakkundiger in te zetten voor hun cliënten.

Tactus is voor ketenpartners een instelling waarop zij kunnen rekenen en met wie zij gemakkelijk deskundigheid kunnen uitwisselen en samenwerken in het belang van hun gemeenschappelijke cliënten.

Tactus zet zich in om snel en goed te kunnen inspelen op veranderende vragen en wensen van publiek, financiers, overheden en andere belanghebbenden. Tactus wil hen bovendien volledig inzicht verschaffen in haar doen en laten.

Tactus geeft haar diensten vorm volgens de hoogste standaarden in de Nederlandse en internationale verslavingszorg en draagt bij aan de (wetenschappelijke) ontwikkeling van die standaarden.