Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Wie we zijn > Ik heb een klacht

Ik heb een klacht

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Tactus. We hopen dan dat je dat zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat we kunnen kijken wat er aan de hand is. Dat geeft ons de mogelijkheid een oplossing te zoeken of een fout te herstellen. Volg daarvoor onderstaande stap(pen).

Stap 1: Bespreek je klacht met met de betrokken medewerker(s).
Stap 2: Kom je er niet uit met de betrokken medewerker(s). Vraag dan naar de manager en probeer het met hem/haar op te lossen.
Stap 3: Als dat ook niet lukt, dan kun je een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). 

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)
 - Stichting PVP heeft haar dienstverlening aan cliënten aangepast in verband met het Corona-virus. Je lees er hier alles over -

De pvp ondersteunt cliënten wanneer zij vragen en/of klachten hebben over hun behandeling in de ggz. Bij Tactus zijn drie pvp-en werkzaam: 

> Wendy Bult: 06 50 24 25 69 / E-mail: w.bult@pvp.nl
Locatie Dr. Slotlaan Rekken
Locatie Raiffeisenstraat 40 Enschede

> Epie van Buuren: 06 15 56 69 06 / E-mail: e.van.buuren@pvp.nl 
Locatie Verlengde Ooyerhoekseweg Zutphen
Locatie Jachtlaan Apeldoorn
Locatie Henry Dunantlaan Apeldoorn

> Arianne de Geus: 06 29 11 01 20 / E-mail: a.de.geus@pvp.nl
Locatie Piet Heinstraat Zutphen
Locatie Willem Dreesstaat Zutphen

Tactus wonen kan contact opnemen met de PVP Helpdesk: 0900 444 88 88 (0,10/min.) of via e-mail: helpdesk@pvp.nl

Chat
Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. 

Wat doet een PVP?
De PVP informeert cliënten over hun rechten en ondersteunt hen bij het opkomen voor hun rechten. Begeleiding van cliënten bij klachten en bemiddeling bij klachten horen daar uitdrukkelijk bij. De PVP is niet in dienst van Tactus maar van een onafhankelijke landelijke stichting. De PVP neemt de wens van de cliënt tot richtlijn. Voor meer informatie over de PVP kijken op pvp.nl. Ook op npcf.nl zijn antwoorden te vinden. Of bel met het Nationale Zorgnummer 0900 235 67 80 voor vragen of klachten.

De pvp kan vanaf 2020 helaas geen ondersteuning meer bieden aan cliënten die vrijwillig ambulant behandeld worden. Zij kunnen contact opnemen met de klachtencommissie van Tactus. Ook is de ondersteunende rol van de pvp bij het opstellen van een plan van aanpak beperkt. Dit is omdat de pvp geen behandelinhoudelijke adviezen mag geven aan patiënten.

--------------------------------------------------------

Familievertrouwenspersoon

Heeft jouw partner, kind, ouder of andere naaste verslavingsproblemen? Dan kun je als naaste misschien wel ondersteuning gebruiken van een familievertrouwenspersoon.

Naasten van mensen die behandeling krijgen bij Tactus kunnen steun krijgen van de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon steunt naasten bij het leggen en onderhouden van contact met behandelaren van Tactus. Zij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking.

De familievertrouwenspersoon

  • Is een klankbord voor jou als naaste en kan bespreken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in het contact met de patiënt en de zorginstelling.
  • Geeft informatie en advies over hoe de zorg werkt en over welke rechten en plichten jij als naaste hebt. Zij kan je ook adviseren bij problemen in het contact met de instelling en biedt hulp bij communicatie met zorgprofessionals.
  • Bemiddelt als je een conflict hebt met de behandelaar en kan je ondersteunen bij het indienen van een formele klacht.

Vertrouwelijk en kosteloos
Wat de familievertrouwenspersoon vertelt is en blijft vertrouwelijk: zij heeft geheimhoudingsplicht. Zonder je toestemming wordt geen informatie aan anderen, ook niet aan je naaste of zijn/haar behandelaar doorgegeven.

De dienstverlening is kosteloos.

Familievertrouwenspersoon Tactus
Onze familievertrouwenspersoon is Lucia Leijten. Je kunt Lucia Leijten bereiken door een mail te sturen naar l.leijten@familievertrouwenspersonen.nl. Je kunt haar ook bellen op maandag, dinsdag, woensdag en wisselend op de donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

06 5259 4756
Stichting Familievertrouwenspersonen

Advies en hulplijn: 0900-3332222 ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur. www.familievertrouwenspersonen.nl 

--------------------------------------------------------

Klachtencommissie Tactus
Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling door jouw contactpersoon of de manager, dan kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit externe deskundigen.

De commissie zal altijd eerst nagaan of de klacht binnen Tactus al voldoende is behandeld. Zo niet, dan zal ze proberen alsnog een gesprek tussen jou als klager en Tactus op gang te brengen. Eventueel met inschakeling van de Tactus-bemiddelaar.

Pas als deze acties niets opleveren, of als de klager er niet aan meewerkt, stelt de klachtencommissie een onderzoek in, hoort beide partijen en doet binnen twee maanden na indiening van de klacht een uitspraak. Deze uitspraak wordt naar de directie en naar de klager gestuurd.

Adres Klachtencommissie Tactus
Tactus Verslavingszorg
t.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 851*
7400 WB Deventer

*postzegel niet nodig

De Klachtencommissie is ook telefonisch bereikbaar via
088 382 28 87