Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Wie we zijn > Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wegens het coronavirus zal de Cliëntenraad zal de locatiebezoeken beperkt uitvoeren in de komende tijd. Afgesproken met de bestuurder is dat Cliëntenraadsleden toegang hebben tot de Tactus locaties onder voorwaarde dat overleg/contact maximaal met twee personen en in contact met de groep max één Cliëntenraadslid is toegestaan en met inachtneming van de gestelde richtlijn RIVM qua afstand.

Tactus heeft een Centrale Cliëntenraad; de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) stelt dit verplicht; daarnaast zijn ook lokale cliëntenraden. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door middel van inspraak en door er op toe te zien dat cliëntenrechten worden nageleefd (kijk hier voor de wettekst van de WMCZ).
Wilt u meer weten of lid worden van deze raad, neem dan contact op met: 

Centrale Cliëntenraad Tactus
Cliëntenraad Tactus
Antwoordnummer 851
7400 WB  Deventer
088 382 28 87
clientenraad@tactus.nl

Nieuwsbrief Centrale Cliëntenraad
April 2020
December 2019
Oktober 2019
Mei 2019

Andere documenten
Jaarverslag 2018
Jaarplan 2019
Folder Centrale Cliëntenraad
Flyer werving CCR
Samenwerkingsovereenkomst tussen Tactus en de Centrale Cliëntenraad

Notulen Centrale Cliëntenraad
Cliënten van Tactus die graag de notulen van de Centrale Cliëntenraad willen lezen, kunnen deze opvragen bij hun regiebehandelaar of een mailtje sturen aan: clientenraad@tactus.nl