Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Wie we zijn > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht Stichting Tactus Verslavingszorg houdt toezicht op het algemeen beleid, de algemene gang van zaken binnen de stichting en de wijze waarop de Raad van Bestuur de Stichting bestuurt. Hierbij wordt uitgegaan van de vigerende voor de gezondheidszorg geldende beginselen van Zorgbrede Governance Code. Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met de benoeming, beoordeling, honorering en ontslag van de Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van beide raden.

Raad van Bestuur van Tactus Verslavingszorg

  • Ruud Rutten

Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg
De Raad van Toezicht van Tactus Verslavingszorg bestaat uit zes leden te weten:
- Elly Smits, voorzitter
- Lodi Hennink, lid en vice voorzitter
- Jan Duenk, lid
- Herman van Kesteren, lid
- Astrid van der Valk, lid
- Petra Gerritsen, lid (op voordracht Cliëntenraad)

Remuneratiecommissie
-
Elly Smits, voorzitter
- Lodi Hennink

Audit Commissie Financieel
-
Herman van Kesteren, voorzitter
- Astrid van der Valk

Commissie Kwaliteit & Veiligheid
- Jan Duenk, voorzitter
- Petra Gerritsen