Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Forensische verslavingszorg

Forensische verslavingszorg

Afgerond onderzoek:

  • RIVJU, Risicotaxatie instrument ontwikkeling
  • HKT-30-R, onderzoek naar risicofactoren ISD-groep
  • Externalizing spectrum disorder

Lopende onderzoeken / thema’s:

  • KFZ project ‘Doorontwikkeling en implementatie richtlijn problematisch middelengebruik’ voor de forensische praktijk, i.s.m. de Oostvaarderskliniek.
  • Pilot vroegsignalering, i.s.m. JusTact, IBW, Reclassering.
  • Effect van transcranial direct current stimulation (tDCS) as an intervention to increase empathic abilities and reduce violent behaviors in forensic substance abuse patients.
  • Seeking safety voor forensisch verslaafde justitiabelen met een LVB-achtergrond.
  • Systematisch monitoren behandelresultaten op de afdelingen waar forensische zorg geboden wordt (ambulant en klinisch) binnen Tactus Verslavingszorg (o.a. analyse ROM gegevens, positieve afronding behandeling, behandelduur, uitstroom en doorstroom etc.) en onderzoeken van de mogelijkheden om recidive gegevens hieraan te koppelen.
  • Evaluatie inzet van Schematherapie in de FVK Piet Roorda Kliniek.
  • Doorontwikkeling risicotaxatie instrument RIVJU.