Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Advies en Hulp > Werkwijze Tactus

Werkwijze Tactus

Afspraak en de verwijsbrief
Voor het eerste gesprek, de intake is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Zonder deze brief kunnen wij de behandeling niet declareren bij de zorgverzekeraar. Lukt het niet een verwijsbrief op te vragen, neem dan even contact met ons op.

Het intakegesprek
Het intakegesprek is het eerste gesprek dat je hebt met een behandelaar. Samen kijken we naar jouw situatie en welke behandeling daar het meest bij aansluit. De afspraken die we maken leggen we vast in een zorgplan. Bij de start van de behandeling ontvang je een persoonlijke informatiemap. Hierin zit informatie die tijdens het eerste gesprek aan de orde is geweest, maar ook aanvullende informatie over Tactus.

Informatie aan de verwijzer
Het is gebruikelijk dat je behandelaar bij Tactus contact onderhoudt met je verwijzer over de behandeling. Indien je hier mee akkoord gaat wordt jouw verwijzer en/of huisarts op de hoogte gehouden van de voortgang of wijzigingen in je behandeling.

Online intake (tijdelijk niet mogelijk)
Wanneer je kiest voor één van onze internetbehandelingen dan meld je je aan op de betreffende website. Als je de aanmeldschermen doorloopt, kom je de intakevragenlijst tegen. Deze intake vindt volledig online plaats; je hoeft niet op gesprek te komen. Op Alcoholdebaas.nl kun je je anoniem aanmelden voor een gratis online behandeladvies.

De verslavingsbehandeling van Tactus heet Verslaving de Baas en heeft verschillende varianten. Verslaving de Baas kan in veel gevallen online; je bepaalt dan zelf waar en wanneer je aan je verslaving wilt werken.Verslaving de baas is gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie en Motiverende Gespreksvoering.

Verslaving de Baas Kort
Je krijgt tips en technieken aangeleerd om de verslaving onder controle te krijgen. De behandeling bestaat uit vijf (online) contacten. Na deze vijf contacten kijken we of een vervolg nodig is.

Verslaving de Baas
Je bekijkt samen met jouw behandelaar wat de risico’s en functie van het gebruik zijn. Daarna werk je aan het onder controle krijgen van de verslaving. De behandeling bestaat uit twaalf (online) contacten.

Je krijgt, naast behandeling van de verslaving, begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en financiën. Daarnaast is het herstel van sociale contacten belangrijk.

Verslavingsbehandeling
Groepsbehandeling is het meest effectief, maar soms past een individuele behandeling beter. Andere specifieke behandelvarianten zijn de vrouwenbehandeling en behandeling in deeltijd volgens het Minnesotamodel.

Samen Beslissen
Bij Tactus vinden we het belangrijk dat je zorg krijgt die bij je past en dat je actief deelneemt aan je behandeling. Samen met je behandelaar bespreek je welke mogelijkheden er zijn in je behandeling, wat de voor- en nadelen hiervan zijn en wat jouw voorkeur heeft. Gezamenlijk maken jullie keuzes en kom je tot de meest passende en succesvolle behandeling.

Betrekken van naasten
Er wordt altijd gevraagd of jouw partner, een van de gezinsleden of een andere naaste betrokken kan worden bij de behandeling.  

Lees meer in onze cliëntbrochure en kijk bij onze veelgestelde vragen