Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Advies en Hulp > Volwassenen > JusTact

JusTact

JusTact, de forensische verslavingspolikliniek van Tactus Verslavingszorg, behandelt en onderzoekt cliënten waarbij sprake is van forensische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek. Het gaat om cliënten waarbij verondersteld wordt dat er een verband bestaat tussen hun middelengebruik en hun delictgedrag. Op de forensische verslavingspolikliniek wordt die problematiek in samenhang benaderd. Het kan gaan om mensen met een justitiële titel, maar ook mensen die dat (nog) niet hebben. Cliënten van JusTact wonen thuis of verblijven in een penitentiaire inrichting.

JusTact onderscheidt zich van de reguliere verslavingszorg door het voorkomen van delictgedrag een centrale plaats in de behandeling in te laten nemen. Er worden specifieke behandelvormen geboden voor huiselijk geweld, agressie en verschillende ziektebeelden. Naast een individueel aanbod is er ook een groepsaanbod. 

De belangrijkste verwijzer is de reclassering, de huisarts of de medewerkers van het Veiligheidshuis. Cliënten van JusTact staan vaak onder toezicht bij Justitie.

Meer informatie over het aanbod van JusTact is te vinden in de betreffende folder en de folder ‘Diagnostisch Onderzoek’.