U bevindt zich hier: Home > Advies en Hulp > Wat u verder nog moet weten

Wat u verder nog moet weten

Privacy
Wij hechten veel waarde aan privacy. Uw dossier met al uw persoonsgegevens beheren en beschermen we dan ook zo zorgvuldig mogelijk. We hebben een reglement met informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt en wie deze gegevens mag gebruiken of raadplegen. Als u hier meer over wilt weten, kunt u bij uw contactpersoon of behandelaar terecht.

Kosten en vergoedingen
De behandeling binnen Tactus valt onder de basisverzekering. Op uw basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. Om verrassingen te voorkomen kunt u uw zorgverzekeraar vragen wat u vergoed krijgt en wat u zelf moet betalen. 

Sinds 2008 geldt voor de zorgverzekering een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. De hoogte van dit eigen risico verschilt per jaar. Het verplichte eigen risico in 2016 is € 385,-. Dat wil zeggen dat u in 2016 de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen, de overige zorgkosten worden door de zorgverzekeraar betaald. Het eigen risico geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Daarnaast is het ook mogelijk om bij uw zorgverzekeraar voor een hoger eigen risico te kiezen, het aanvullende eigen risico.

Verwijzing huisarts
Voor de vergoeding van de kosten van uw behandeling bij Tactus heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Neem hierover contact op met uw huisarts.

Jonger dan 18 jaar
De kosten van de behandeling van jongeren onder de 18 jaar worden vergoed door de gemeente. Neem hierover contact op met de gemeente waar u woont.

Wonen
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de zorg op het gebied van opvang en wonen. Hoeveel u zelf moet betalen hangt onder meer van welke hulp en begeleiding u krijgt en de hoogte van uw inkomen. Minderjarigen betalen deze eigen bijdrage niet.

Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met uw gemeente. 

No show beleid Tactus
Voor afspraken die niet, of niet op tijd, door u worden afgezegd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Leveringsvoorwaarden GGZ
De verplichtingen en verwachtingen van Tactus en de cliënt staan beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden. Hier vindt u de leveringsvoorwaarden.

Cliënttevredenheid
Met uw hulp kunnen we de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. Daarom zijn we benieuwd naar uw ervaringen bij Tactus. In het tevredenheidsonderzoek kunt u aangeven waar u tevreden over was.

De zorgverzekeraar verplicht ons de tevredenheid door een extern bureau te laten onderzoeken. U ontvangt na afloop van de behandeling een brief van dit onderzoeksbureau. Deelname is anoniem. Naast het tevredenheidonderzoek wordt meer wetenschappelijk onderzoek door Tactus uitgevoerd. Het is goed mogelijk dat u tijdens de behandeling gevraagd wordt om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden altijd anoniem gebruikt.